Yenilik üçün seçimlər? – Onda Graco sizin seçiminizdir.

Məhsullara qayıt

Graco şirkətinin fəaliyyəti əsasən mayeni idarəetmə sistemlərin və komponentlərin istehsalından ibarətdir. Graco şirkəti hazırda hər müştərinin fərdi tələblərinə cavab verən keyfiyyətli maye idarəetmə məhsullarını istehsal edən sənaye lideri kimi fəaliyyət göstərmək üçün 1926-cı ildən özünəməxsus yanaşmaa tərzi yaratmışdır.

Graco şirkətin avadanlıqları aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

– Rəngləmə

– Qoruyucu örtüklər

– İzolyasiya

– Tekstura

– Suvağın vurulması və bərkitmə işləri

– Təmizləmə

– Sürtgü yağı

– Yapışdırma

PRO Xs Guns

O, daxili yeraltı və yerüstü qat üçün sulu materialı, eyni zamanda yekun qoruyucu örtüyü tətbiq etməklə pnevmatik imkanları təklif edir.

T-MAX 506

Daxili suvaq və dekorativ materiallar üçün ilkin seçim

Mark V Max Platinum

Graco-nun məhsul xəttinin ən yuxarı səviyyəsində olan havasız rəngin üfüdülməsi üçün elektrik-üfüdücüləri

XM Plural

Gələcək inkişafı çoxsaylı-komponent üfüdülməsində kəşf edin

Xtreme Sprayers

Qoruyucu səthlər üçün yüksək-təzyiqli hava ilə işləyən havasız üfüdücülər

ACCESSORIZES

BlueMax II Hose

Fəaliyyəti maksimallaşdirmaq üçün BlueMax™ II yüksək fəaliyyətli havasız şlanqları seçin

Fittings & Adapters

Graco hissələri və aksessuarları sizin Graco maye istismarı avadanlığı üçün özəlliklə dizayn olunmuşdur

Gun Filters

Tapanca Filterləri tıxaclama yatıqlığını azaltmağa kömək edir

Gun and Hose Kits

Graco tapanca şlanq təchizatı hər bir tətbiqetməni təmin etmək üçün hər çeşiddə tapanca və şlanq konfiqurasiyalarını təklif edir.

Manifold Filters

Kollektor Filterləri sizin üfüdücülərivizin içinə daxil olan narahatlıq törədən zərrəciklərinin qarşısını alacaq ikinci cərgə müdafiədir.