ზედაპირის დამუშავების მრეწველობა არასოდეს შეხვედრია მსგავს რევოლუციურ მიდგომას 1974 წ.-მდე სანამ არ შეიქმნა კომპანაი Airblast. დაარსებული ნიდერანდებში , ეს კომპანია თავიდან ემსახურებოდა მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარს , ხოლო მოგვიანებით დაიწყო საერთაშორისო ბაზარზე ოპერირება. დაარსების დღიდან , კომპანია Airblast-ი აცნობიერებს იმ მოვალეობას რაც მას აკისრია , იყოს პროფესიონალი და გაუწიოს კომპანიებს შესაბამისის მაღლკვალიფიციური სერვისი.

პროდუქცია: