deuchროდესაც ეკითხებიან დამკვეთებს, თუ როგორ დაახასიათებენ კონპმანია DEUTZ-ს ორიოდე სიტყვით,უმრავლესობა პასუობს : „ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიოები“. მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად კომპანიაში ჩამოყალიბდა მიდგომა – ძველი გამოცდილების მორგება და მისადაგება თანამედროვე მოთხოვებისადმი.

ყოველწლიურად კომპანია DEUTZ-ი ქმნის ახალ ტექნოლოგიებს თავისი კლიენტებისათვის, დღესდღისობის იგი ითველბა ახალი ტექნოლოგიების მოწინავე მწარმოებლად, რომელსაც გააჩნია 140 წლიანი გამოცდილება .

კომპანისს დეტალებზე ორიოენტირებულობისა და ყოველ მომხმარებელთა ინდივიდუალური მიდგომის წყალობით, DEUTZ-მა მოიპოვა თავისი ადგილი მსოფლიო ბაზარზე.

კოპანია DEUTZ-ის გამოცდილება და ცოდნა, არის საწინდარი მისი სტაბილური განვითარებისა, დიზელის, ჰაერის, ჰიდრავლიკური ძრავებისა და წყალით გაგრილების სიტემების წარმოებაში; და ასევე ძრავები რომლებიც განკუთვნილია სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, სასოფლო დანიშნულების ტექნიკისთვის, ავტომობილებისთვის, საზღვაო ტრანსპორტისთვის და ა.შ. კომპანია DEUTZ-ის მექანიზმები ხელისაწვდომია მსოფლიოს მაშტაბით, რაც მოქნილი მიწოდების და სხვადასხვა ქვეყენბში არსებული კომპანიის მართვის ქვეშ მყოფი საწარმოების მეშვეობით ხდება.

საიმედო მომსაცურება მსოფლიოს მაშტაბით

კომპანია DEUTZ-ი წარმოდგენილია მსოფლიოს 130 ქვეყანაში, რაც დიდწილად განპირობებულია მისი საიმე ბიზნეს პარტნიორული თვისების გამო. მსოფლიოს სავაჭრო ქსელის მეშვეობით კომპანია გახდა საკმაოდ მოქნილი და ინოვაციური, რაც აძელვ კომპანიას აძლევს საშუალებას იყოს უფრო ფართო შესაძლებლობების მქონე თავისი ახალი და ძველი კლიენტების მიმართ.

Мастера на все руки

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, კომპანია DEUTZ-ი სთავაზოსბ მომხმარებლებს ფასეულ „ნოუ ჰაუ“ ტექნოლოგიებს. პროდუქციაზე უმაღლესი დონის საიმედოობის მისაღწევად, ყველა პროდუქტი ექვემდებარება მკაცრ ტესტირებას და კონტროლს. თუ თქვენ გჭირდებათ დამატებითი დახმარება, ჩვენი თანამშრომლები მზად არაიან, კვირაში 7 დღე, დღეში 24 საათი, იყვენნ თქვეს სამსახურში; ჩვენი მიზანია დამკვეთებთან დავამყაროთ ხანგრძლივი ურთიერთობები, მიუხედავად იმისა თუ მსოფლიოს რომელ წერტილში არიან .

ზუსტად შეიძენთ თქვენ იმას , რაც თქვენ გჭირდებათ:

ადრეული სტადიებიდან დაწყებული, ტესტირების ბოლო ეტაპით დამტავრებული, კომპანია DEUTZ-ი დარწმუნებულია, რომ უნდა უზრუნველყოს უმაღლესი შედეგი . ყველა ის კომპანია რომელიც უკვეთავს DEUTZ-ს სხვადასხვა მექანიზმებს, თვლის მას სასარგებლო კომპანიად შემდეგი თვისებების გმაო :

— ხელმისაწვდომი გამოგონებები

— პროდუქტი შექმნილია იმაზე გათვლითო, რომ გამოყენებული იქნება მძიმე პირობებში

— ადვილად მომსახურებადია

— გაყიდვის შემდგომი მომსახურება, 24/7 გრაფიკით

— გაზრდილი საგარანტიო პერიოდი.

Многие заказчики выбрали компанию DEUTZ, сумевшую успешно решить их потребности.

View our products