QDT seriyası

QDT seriyası

Bu filtrlər sıxılmış hava təchizatınızdan yağ buxarını, karbohidrogenləri və qoxuları təmizləyən yüksək effektiv aktivləşdirilmiş karbon qülləsindən ibarətdir. Adsorbsiyadan istifadə edərək, aktivləşdirilmiş karbon təbəqələri qalıq yağ tərkibini 0,003 mq/m³-dən aşağı salacaq.

Optimal daxili axın yolu sayəsində QDT seriyasının filtrləri həmçinin aşağı təzyiq itkisini təmin edir ki, bu da filtrin istismar müddəti ərzində minimal qalır.

Bizimlə əlaqə

{{email_error}}

Təşəkkür edirik

Sorğunuz uğurla göndərildi

Bizimlə əlaqə

{{email_error}}

Təşəkkür edirik

Sorğunuz uğurla göndərildi

Подготовка поверхности/пескоструйная обработка/окраска

Подготовка поверхности является необходимой первой стадией обработки стальной подложки перед нанесением любого покрытия и наиболее важным фактором, влияющим на общий успех системы защиты от коррозии. На производительность покрытия значительно влияет его способность правильно прилипать к материалу подложки.

Остаточная прокатная окалина на стальных поверхностях является не удовлетворительной основой для применения современных, высокоэффективных защитных покрытий и поэтому удаляются абразиво струйной очисткой. Другие поверхностные загрязнения на прокате стальной поверхности, такие как масло и жир также не желательны и должны быть удалены перед процессом струйной очистки.

Остаточная прокатная окалина на стальных поверхностях является не удовлетворительной основой для применения современных, высокоэффективных защитных покрытий и поэтому удаляются абразиво струйной очисткой. Другие поверхностные загрязнения на прокате стальной поверхности, такие как масло и жир также не желательны и должны быть удалены перед процессом струйной очистки.

{{email_error}}

Təşəkkür edirik

Sorğunuz uğurla göndərildi